ஒப்பிடுக
SUZUKI ALTO 2017 TOYOTA HILUX REVO 2017 FIAT LINEA 2011 TOYOTA NOAH 1999
SUZUKI ALTO 2017 TOYOTA HILUX REVO 2017 FIAT LINEA 2011 TOYOTA NOAH 1999
LKR 5,700,000 LKR 15,750,000 LKR 2,600,000 LKR 4,000,000
பொது
வர்த்தகக்குறி SUZUKI TOYOTA FIAT TOYOTA
மாதிரி ALTO HILUX REVO LINEA NOAH
நிலை Used Used Used Used
சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனம் No No No No
விவரங்களில்
Engine CC 660 2800 1300 2000
Mileage 51000 88000 180000 130000
Year of Manufacture 2017 2017 2011 1999
Transmission Automatic Automatic Manual Automatic
Fuel Type Petrol Diesel Diesel Diesel
Color Millennium Gray Silver White White And Light Blue
Air Bags